CROSSMOBY: Prima Tavola Rotonda con i portatori di interesse / Prva okrogla miza deležnikov

logo-crossmoby 2.jpg

logo-crossmoby 2.jpg

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

CROSSMOBY: Prima Tavola Rotonda con i portatori di interesse.

Il giorno 3 marzo 2021 si è tenuto in modalità virtuale l’incontro dal titolo “Disponibilità dei dati nella dimensione transfrontaliera”: primo evento di una serie di tre tavole rotonde con i portatori di interesse del territorio di Programma.

L’evento, organizzato dal partner di progetto GECT Euregio Senza Confini e coordinato in collaborazione con il partner capofila Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha avuto come obiettivo principale la promozione della raccolta di dati aggiuntivi e la presentazione della versione BETA della piattaforma WEBGIS, strumento sviluppato da GECT Euregio Senza Confini in seno al progetto CROSSMOBY a supporto della pianificazione transfrontaliera.

L’incontro è stato un’occasione di consultazione e dialogo tra i portatori di interesse dell’area di Programma: sono stati presentati studi, azioni sperimentali, analisi, esperienze progettuali e identificate diverse problematiche che interessano il territorio comune relativamente al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile.

Lo scopo del ciclo delle tavole rotonde in programma è quello di rafforzare il dialogo tra i portatori di interesse ottimizzando la piattaforma sviluppata grazie a CROSSMOBY e migliorando l'interoperabilità dei dati in area transfrontaliera. Attraverso la disponibilità delle informazioni raccolte a diverso livello di governance, infatti, la nuova piattaforma WEBGIS potrà essere lo strumento a supporto dei decisori politici per una migliore pianificazione del territorio potenziando la transfrontalierità dei servizi.

La prossima tavola rotonda con i portatori di interesse è prevista per ottobre 2021, a seguito della messa a sistema delle informazioni disponibili.

***

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎

CROSSMOBY: Prva okrogla miza deležnikov.

marca 2021 je potekalo virtualno srečanje pod naslovom: »Razpoložljivost podatkov pri čezmejnem načrtovanju mobilnosti«: to je bila prva izmed treh okroglih miz deležnikov zadevnega programskega območja.

Cilj tega dogodka, ki ga je organiziral projektni partner EZTS Euregio Senza Confini in ki poteka v sodelovanju z vodilnim partnerjem Avtonomno deželo Furlanijo - Julijsko krajino, je spodbujanje zbiranja dodatnih podatkov in predstavitev BETA različice platforme WEBGIS, orodja, ki ga je kot podporo čezmejnemu načrtovanju razvilo EZGS Euregio Senza Confini v okviru projekta CROSSMOBY.

Srečanje je bilo tudi priložnost za posvetovanje in izmenjavo izkušenj med deležniki zadevnega programskega območja: na njem so bile predstavljene posamezne študije, poskusni ukrepi, analize ter izkušnje v zvezi s projektom, opredeljena pa so bila tudi številna problematična vprašanja, ki z vidika javnega prevoza in trajnostne mobilnosti zadevajo skupno območje.

Cilj cikla teh okroglih miz, ki bodo izvedene v okviru programa, je krepitev dialoga med deležniki, optimizacija razvite platforme s pomočjo projekta CROSSMOBY ter izboljšanje interoperabilnosti podatkov na čezmejnem območju. Preko razpoložljivosti informacij, zbranih na različnih ravneh upravljanja, bo lahko nova platforma WEBGIS predstavljala orodje, ki bo v pomoč nosilcem političnih odločitev pri boljšem načrtovanju območja in krepitvi čezmejnosti storitev.

Naslednja okrogla miza deležnikov bo predvidoma izvedena oktobra 2021, po vzpostavitvi sistema razpoložljivih informacij.

***