CROSSMOBY: Conferenza finale di progetto / Zaključna konferenca o projektu

logo-crossmoby 2.jpg

logo-crossmoby 2.jpg

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

CROSSMOBY: Conferenza finale di progetto

Si terrà a Trieste il giorno 25 novembre 2021 in modalità ibrida (in presenza e online) l’evento finale del progetto CROSSMOBY dal titolo “Soluzioni per una mobilità transfrontaliera sostenibile: il contributo dei progetti CROSSMOBY e BIKENAT”.

La conferenza, evento finale congiunto dei progetti CROSSMOBY (co-finanziato dal programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) e BIKENAT (co-finanziato dal programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020) sarà l’occasione per approfondire tematiche comuni a entrambi i progetti: dalle nuove modalità di pianificazione all’importanza dello sviluppo e potenziamento della mobilità sostenibile e multimodale in area transfrontaliera.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione regionale FVG, si articolerà in tre sessioni e due tavole rotonde: verrà offerta una panoramica delle azioni concrete innovative sperimentate sul territorio transfrontaliero dalle due diverse iniziative e attivato un confronto in merito alle criticità e prospettive relative alla pianificazione della mobilità sostenibile e all’accessibilità in area transfrontaliera.

L’evento si terrà in formato ibrido (in presenza e online) nelle seguenti lingue con traduzione simultanea: italiano, sloveno, tedesco.

Agenda dell’evento:

http://ita-slo.eu/.../Agenda_CROSSMOBY-BIKENAT_25112021_0...

La partecipazione all'evento in presenza è ammessa fino ad esaurimento posti.

Per partecipare in presenza è richiesta l’iscrizione online tramite questo LINK

Per partecipare online utilizzare il seguente LINK

***

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎

CROSSMOBY: Zaključna konferenca o projektu

V Trstu bo 25. novembra 2021 potekala zaključna prireditev projekta CROSSMOBY, ki bo pod naslovom »Rešitve za trajnostno čezmejno mobilnost: doprinos projektov CROSSMOBY in BIKE NATT« izvedena v hibridni obliki (v živo in preko spleta).

Ta konferenca, ki predstavlja skupni zaključni dogodek projektov CROSSMOBY (sofinanciranega iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) in BIKENAT (sofinanciranega iz programa Interreg V-A Italija-Avstrija 2014-2020), bo priložnost za poglobitev tematik, skupnih obema projektoma: od novih načinov načrtovanja do pomembnosti razvoja in krepitve trajnostne in multimodalne mobilnosti na čezmejnem področju.

Srečanje, ki ga organizira deželna uprava FJK, bo izvedeno v obliki treh zasedanj in dveh okroglih miz, na katerih bodo udeležencem predstavljeni konkretni inovativni doprinosi, ki sta jih obe pobudi dosegli na čezmejnih področjih, izvedena pa bo tudi primerjava med kritičnimi področji in obeti glede načrtovanja trajnostne mobilnosti in dostopnosti v čezmejnem kontekstu.

Dogodek bo potekal v hibridni obliki (v živo in preko spleta), in sicer v italijanščini, slovenščini in nemščini, s simultanim prevajanjem.

Program dogodka:

http://ita-slo.eu/.../Agenda_CROSSMOBY-BIKENAT_25112021_0...

Udeležba na dogodku je mogoča do zasedbe prostih mest.

Za osebno udeležbo je potrebna predhodna registracija preko te spletne POVEZAVE.

Spletna udeležba je mogoča preko te spletne POVEZAVE.

crossmoby.jpg

crossmoby.jpg