CROSSMOBY: Presentata a Venezia la nuova motion graphic di progetto / V Benetkah so predstavili nov projekt gibljive grafike

MOTION GRAPHIC CROSSMOBY.png

MOTION GRAPHIC CROSSMOBY.png

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

Si è tenuta lo scorso giovedì 16 dicembre presso il Ca’ Foscari Economic Campus - Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, la conferenza del progetto #CROSSMOBY dal titolo “Promuovere la coesione dell’UE attraverso la pianificazione del trasporto sostenibile transfrontaliero”.

L’incontro ha visto, dopo la presentazione di apertura affidata al dott. Ricardo Ferreira – Commisione Europea – DG REGIO, una sessione con un focus sul tema “Progressi ed esperienze nella pianificazione della mobilità sostenibile transfrontaliera” e una tavola rotonda dal titolo "Come la pianificazione dei trasporti può migliorare la coesione transfrontaliera Europea”.

L’evento è stato inoltre l’occasione per presentare il video del progetto CROSSMOBY (curato dal partner capofila Regione FVG e già premiato con il secondo posto all’ Interreg project SLAM) e in anteprima per il pubblico il video della motion graphic del progetto CROSSMOBY curato da GECT EUREGIO Senza Confini r.l..

La motion graphic di CROSSMOBY è frutto del lavoro del partner di progetto GECT EUREGIO Senza Confini r.l ed è stata realizzata in stretta collaborazione con gli altri partner di progetto.

Attraverso questo prodotto multimediale (che presentiamo in due versioni - voice-over in italiano e in sloveno) sarà possibile comprendere le finalità di progetto e i benefici che questo porterà al territorio transfrontaliero a breve e lungo termine, ripercorrerne l’iter e conoscere da vicino le azioni pilota e i risultati raggiunti anche grazie ad un linguaggio svuotato, per quanto possibile, da tecnicismi.

***

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎

V četrtek, 16. decembra, je na oddelku za management ekonomskega kampusa beneške univerze Ca’ Foscari potekala konferenca o projektu CROSSMOBY pod naslovom »Spodbujanje kohezije EU s čezmejnim načrtovanjem trajnostnega prometa«.

Srečanje, ki ga je z uvodnim nagovorom otvoril Ricardo Ferreira iz Evropske komisije - Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO), se je nadaljevalo z razpravo na temo »Napredek in izkušnje pri čezmejnem načrtovanju trajnostne mobilnosti«, nato pa je bila izvedena tudi okrogla miza z naslovom »Kako lahko načrtovanje prometa izboljša čezmejno kohezijo EU«.

Na tem dogodku sta potekali tudi predstavitev videa projekta CROSSMOBY (ki ga je kot vodilna partnerica projekta pripravila Dežela FJK, pže osvojil drugo mesto za Interreg projekt SLAM) in premierna video predstavitev gibalne grafike projekta CROSSMOBY, ki jo je pripravilo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (GECT EUREGIO Senza Confini r.l.).

Gibalna grafika projekta CROSSMOBY, ki jo spletnemu občinstvu tokrat predstavljamo prvič, je plod prizadevanj projektnega partnerja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (GECT EUREGIO Senza Confini r.l.), pripravljena pa je bila v tesnem sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji.

S tem multimedijskim izdelkom (ki vam ga predstavljamo v dveh različicah - z glasovnim posnetkom v italijanščini in v slovenščini) bo mogoče razumeti namene projekta ter kratko- in dolgoročne koristi, ki jih bo prinesel čezmejnemu območju), si pobliže ogledati potek projekta in od blizu spoznati pilotne akcijske načrte in dosežene rezultate, podane v razumljivem jeziku, razbremenjenem pretiranega strokovnega izrazoslovja.

***